Valgsteder

Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme.

Handicaptilgængelighed

På alle valgsteder og brevstemmesteder vil der være en lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen, og en filtpen, der skal gøre afkrydsningen tydeligere, til rådighed.
Derudover er Lejre Kommune sammen med fire andre kommuner forsøgskommune. Det betyder, at der er ekstra hjælpemidler i Hvalsø Hallen på valgdagen og på Hvalsø Rådhus til brevstemmeafgivelse i hele perioden. Her findes der følgende hjælpemidler:

  • Et forstørrelsesapparat (CCTV) der kan forstørre stemmesedlen, og som giver dig mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
  • En LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve. Du kan desuden regulere lysudfaldet efter behov
  • Et hæve-sænke-bord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet

Kan jeg skifte valgsted?

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du ansøge om det. Det gør du ved at hente et ansøgningsskema på i boksen ude til højre eller ved at kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 24. oktober 2017, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest mandag den 13. november 2017 kl. 12.00

Hvor er stemmestederne?

Nedenfor er kort over valgsteder og steder, hvor du kan afgive din brevstemme.

Ved hvert valgsted kan du se adresser, tidsrum for afgivelse af stemme samt et kort over valgstedets handicaptilgængelighed.