Tip kommunen om valgplakater

Hvis du, ser valgplakater, der hænger ulovligt, skal du kontakte Lejre Kommune.

Det kan du gøre på følgende måder:

Du må gerne sende billeder af den pågældende valgplakat og skrive, hvor i kommunen den hænger. 

Hvornår bliver valgplakaterne taget ned?

Valgplakater fra folketingsvalget og europaparlamentsvalget skal tages ned 8 dage efter valghandlingen. Men for at bruge ressourcerne bedst muligt bliver valgplakater fra folketingsvalget og europaparlamentsvalget taget ned 8 dage efter folketingsvalget (13.juni). Det er samme praksis, som Vejdirektoratet har valgt. 

Det er vejloven, der fastsætter reglerne for ophængning af valgplakater. Vejdirektoratet har lavet en vejledning om opsætning af valgplakater, som beskriver reglerne.

Hvordan håndterer vi ulovlige valgplakater?

Hvis valgplakaten hindrer udsyn m.v., og dermed udgør en akut fare for trafiksikkerheden, bliver valgplakaten pillet ned med straks. Det samme sker, hvis valgplakaten hænger på kommunal ejendom.

Hvis valgplakaten er ophængt ulovligt, men ikke udgør en akut fare for trafiksikkerheden, tager vi stilling til, om der skal gives et påbud om at fjerne valgplakaten.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk