Valgsteder

Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme.

Handicaptilgængelighed

På alle valgsteder og brevstemmesteder vil der være en lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen, og en filtpen, der skal gøre afkrydsningen tydeligere, til rådighed.
Derudover er Lejre Kommune sammen med fire andre kommuner forsøgskommune. Det betyder, at der er ekstra hjælpemidler i Hvalsø Hallen på valgdagen og på Hvalsø Rådhus til brevstemmeafgivelse i hele perioden. Her findes der følgende hjælpemidler:

  • Et forstørrelsesapparat (CCTV) der kan forstørre stemmesedlen, og som giver dig mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.

  • En LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve. Du kan desuden regulere lysudfaldet efter behov

  • Et hæve-sænke-bord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet


Kan jeg skifte valgsted?

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du søge om det.
Det gør du ved at hente et ansøgningsskema i den grønne boks til højre på denne side, eller ved at kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Ansøgningsskemaet skal afleveres eller sendes med posten til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra onsdag 15. maj 2019. Vi skal have modtaget dit ansøgningsskema senest mandag 27. maj 2019.


Hvor er stemmestederne?

Her kan du se en oversigt over valgsteder og steder, hvor du kan afgive din brevstemme.

Ved hvert valgsted kan du se adresser, tidsrum for afgivelse af stemme samt et kort over valgstedets handicaptilgængelighed.

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk